TPB PHẠM VĂN HOÀI

Địa chỉ: ấp 2, xã Tân Tây, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Tel: 01218583446.

Sinh ngày 10-4-1950.

Số quân: 53/528366, binh nhì, ĐĐ 431, địa phương quân, tiểu khu Gò Công.

Ông bị thương ngày 21-6-1971 tại Đồng Tâm, Mỹ Tho, cụt chân trái.

>>> Danh sách cấp dưỡng

>>> Giấy ngưng lương

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Sep-16-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)