THƯƠNG PHẾ BINH PHẠM VĂN THANH

Địa chỉ: đội 1, thôn 5, xă Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quăng Nam.

Sinh 6-4-1949. Số quân 69/200.719, binh II, đại đội 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 5, sư đoàn 2 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ngày 1-2-1969, ông bị thương mù mắt phải, mắt trái kém thị lực.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 22-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh