TPB PHẠM VĂN TIÊN

Địa chỉ: ấp 4, xã Tân Tây, Gò Công Đông, Tiền Giang.

Tel: 0936492454.

Sinh ngày 27-8-1944.

Số quân: 44/365603, binh nhì, địa phương quân, tiểu khu Gò Công.

Ông bị thương ngày 27-3-1968 tại Sầm Giang, Mỹ Tho, cụt hai chân.

>>> Chứng thư hành chánh

>>> Chứng thư quân vụ

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Sep-16-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-23-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)