TPB PHẠM VINH

(Ghi chú: Hồ sơ này từ năm 2005, các links hình ảnh, giấy tờ chứng minh bị mất khi chuyển server mới. Sẽ tìm cách xin lại các tài liệu sau.)

(Địa chỉ cũ: thôn An Tân, Hành Dũng, Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi.)

Địa chỉ mới: xóm 10, đội 6, thôn Phúc Minh Đông, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hà, tỉnh Quảng Ngãi.

Sinh 10-10-1953.

Số quân: NQ/192.073, cấp bậc tiểu đội phó.

Bị thương 04-08-1974 cụt chân phải.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Tường trình ủy khúc

>>> Chứng nhận tại ngũ


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD.

Aug-15-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)