THƯƠNG PHẾ BINH PHAN ĐỨC

(Hồ sơ này được Hội Huynh Đệ Chi Binh của cố trung tá Lê Đ́nh Vọng giới thiệu qua nhờ giúp đỡ.)

Địa chỉ: thôn Thủy Yên Hạ, xă Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Huế.

Sinh ngày 12-5-1949. Số quân 108.342, tiểu đội trưởng nghĩa quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương ở lưng, được giải ngũ ngày 16-5-1970.

>>> Bản tướng mạo và quân vụ trang 1     trang 2

>>> CMND 190193229


Cập nhật của TLBT:

Ngày 13-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh