THƯƠNG PHẾ BINH PHAN KIỀU

Địa chỉ: đội 3, thôn Năng Xả, HTX TH, xă Nghĩa Hiệp, Tư Nghĩa, Quăng Ngăi.

Sinh 20-10-1940. Số quân 40/511.376, binh I, đại đội 1/108 địa phương quân, tiểu khu Quăng Ngăi, KBC 4190.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt chân trái.

>>> Giấy bệnh viện

>>> CMND 210167832


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-7-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Phiếu hồi báo)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh