THƯƠNG PHẾ BINH PHAN PHƯỚC HÂN

Địa chỉ: thôn Tiên Lộc, xă Hương Xuân, huyện Hương Trà, Thừa Thiên.

Sinh 10-6-1956. Số quân 76/206.675, binh I, tiểu đoàn 14 pháo binh, KBC 6416.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Năm 28-8-1974, ông bị thương cụt hai chân và cụt tay trái.

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Báo cáo tổn thất


Cập nhật của TLBT:

Ngày May-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh