TPB PHAN THANH DIỆP

Địa chỉ: thôn Hiền An 1, xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Tel: 016-8659-4279.

Ông sinh ngày 23-8-1934.

Số quân: NQ/108273, nghĩa quân, chi khu quận Vinh Lộc. Trung đội trưởng lúc bấy giờ là Nguyễn Thí, chi khu trưởng là Nguyễn Văn Tăng.

Ông bị thương ngày 01-3-1965 tại cầu xã Vinh Hiền, cụt tay trái.

Giấy tờ ông bị thất lạc khi di tản vào Đà Nẵng trong biến loạn 1975.

>>> Chụp chung với TPB Nguyễn Đơn

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Oct-07-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Phiếu hồi báo)

Jul-24-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)