TPB PHAN THANH HỒNG

Địa chỉ: C2/10 ấp Hiệp Ong, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh.

Tel: 06-664-6787.

Ông sinh 1937. Số quân 37/275.541, binh nhất, đại đội 163, địa phương quân, tiểu khu Tây Ninh.

Ông bị thương ngày 29-9-1968 tại huyện Bến Sỏi, Tây Ninh, liệt hai chân.

Hoàn cảnh neo đơn, vợ ông 80 tuổi bị tai biến. Con gái duy nhất có gia đình riêng vẫn tới lui hằng ngày chăm sóc cha mẹ già.

>>> Bản cáo tri

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Dec-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)