TPB PHAN VĂN MINH

Địa chỉ: khu Hoán Mỹ, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quãng Nam.

Ngày sinh: 20-10-1949.

Số quân: 350.758.

Bị thương: cụt chân phải.

Gia cảnh: vợ là Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1950 đang bị ung thư cổ tử cung, giai đoạn 3B.

>>> Bản cáo tri 


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).