TPB PHAN VĂN NỜ (PHAN SONG)

Địa chỉ: thôn Hiền Vân 1, xã Vinh Hiền, Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 1948.

Tên trước đây là Phan song, số quân NQ/154490, nghĩa quân, đơn vị quận Vinh Lộc, tiểu khu Thừa Thiên, Huế.

Bị thương 7-7-1973 cụt hai chân.

Con trai bị bệnh tâm thần từ lúc 17 tuổi cho đến nay đã 39 tuổi vẫn chưa lành được.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Trích lục chiến thương

>>> Thẻ căn cước quân nhân

>>> Thư xin giúp đỡ


Cập nhật của TLBT:

Sep-03-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền

Jul-25-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo

Aug-01-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo) (Phần quà này của một vị ẩn danh nhờ gởi giùm)