TPB thiếu úy PHAN VĂN THIỀU

Địa chỉ: xóm 3, thôn Tả Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Số quân: 68/406.900, cấp bậc thiếu úy.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).