TPB THÁI HỮU DI

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến 2, xã Thống Nhất, huyện Krong Bu, Daklak.

Số quân: 66/405.643 Biệt động quân

Ghi chú: Hồ sơ thiếu ảnh nhưng vẫn giúp đỡ vì bị đạn cột sống, tê liệt và ở quá xa thành phố.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).

Dec-31-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền).