TPB THÂN VĂN LÝ

Địa chỉ: 5/55 Thống Nhất, tổ 76, phường 15, quận Gò Vấp, Saigon.

Số quân: 75/132538 địa phương quân.

>>> Bản cáo tri 


Cập nhật của TLBT:

July-27-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-16-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)