TPB THANG HÒA

Địa chỉ: 12/1 Lạc Long Quân, phường 9, quận Tân Bình, Saigon.

Sinh ngày 14-7-1952.

Số quân: 72/704.531, cấp bậc hạ sĩ, KBC 3348.

Bị thương: cụt tay phải.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng minh nhân dân


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-16-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)