TPB TRẦN ĐOAN

Địa chỉ: tổ 4, thôn 5, xă B́nh Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Sinh 06-8-1954.

Số quân: 54/697465, hạ sĩ, tiểu đoàn 131 địa phương quân, tiểu khu Quăng Tín. Tiểu đoàn trưởng là đại úy Nguyễn Văn Diệm và sau cùng là đại úy Nguyễn Tấn Phật (đă tử trận núi Gai, xă B́nh Lâm, Thăng B́nh, Quăng Tín năm 1974.)

Bị thương 18-8-1974 cụt hai chân trong khi hành quân tại xă Kỳ Nghĩa, Tam Kỳ, Quăng Tín. Mới ra Hội đồng Y khoa nhưng chưa kịp có giấy tờ th́ biến cố 30-4-1975 xảy ra. Các giấy tờ khác (như QĐ831) đă bị thất lạc năm 2002.

>>> CMND 205250147


Cập nhật của TLBT:

Dec-08-2007, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền

Apr-30-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-25-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)