TPB TRẦN HỮU TÀI

Địa chỉ: số 24 đường 41, ấp Tân Thành, xã Tân Thông Hội, Củ Chi, Saigon.

Tel: 08.3790.1811.

Ông sinh 31-5-1951. Số quân 71/145.094, binh nhất, tiểu đoàn 3/2, sư đoàn 3, bộ binh.

Ông bị thương ngày 9-7-1974 tại Đại Lộc, Quảng Nam, cụt chân trái, gãy chân phải.

Đầu năm 2009, vết thương cũ nơi chân phải tái phát chữa không lành nên phải cắt bỏ (3/2009). Hiện ông bị cụt hai chân.

>>> Báo cáo tổn thất

>>> Thẻ trả lương

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Dec-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)