TPB TRẦN MINH (CLOSED - ĐÓNG)

Địa chỉ: coi ghi chú bên dưới.

Sanh ngày 02-02-1940, số quân 40/478.850, trung sĩ, địa phương quân.

 

Thương tích và gia cảnh:

Ông bị thương cụt hai chân và mất hai ngón tay phải, giải ngũ ngày 18-12-1970.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Tháng 7-2010, chúng tôi nhận được hồ sơ khác tên Trần Lê Thanh, sinh 15-3-1951, số quân 71/203.454, dùng cùng tấm hình bên trên.

Có thể ông TRẦN MINH đã qua đời và người khác dùng hình trên làm hồ sơ giả. Vì vậy, hồ sơ TRẦN MINH coi như đóng, sẽ không được cứu xét tiếp.