TPB TRẦN MINH THÀNH

Địa chỉ: tổ 17, phường Quãng Phú, thị xã Quãng Ngãi.

Sinh 4-12-1941.

Số quân: 41/468.882, binh nhất, địa phương quân.

Bị thương cụt hai chân.

>>> Bảng cáo tri

>>> Thẻ phế binh


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Dec-04-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

July-18-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)