TPB TRẦN NHƯ TRĨ

Địa chỉ: Giáp Kiến, Hương Cần, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế.

Tel: 0166-943-9060

Sinh 5-1-1941. Số quân 61/203.205, binh I, chủ lực quân.

Năm 1966, ông bị thương cụt chân trái.

>>> Bản cáo tri

>>> Chứng chỉ giải ngũ

>>> Chứng thư quân vụ

>>> Thẻ phế binh

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Mar-22-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)