TPB TRẦN QUANG THANH

Địa chỉ: 19/40/1A đường Bình Thời, phường 11, quận 11, Saigon.

Tel: 090.396.6890

Ông sinh ngày 9-11-1950. Số quân 70/149.375, hạ sĩ, tiểu đoàn 2 Trâu Điên, Thủy Quân Lục Chiến.

Ông bị thương 1972 tại đồi thôn Da Đẳng, Cửa Việt, Quảng Trị, liệt hai chân.

Sau 1975, ông đi kinh tế mới, và bị tù 1979 tại Sa Đéc nên mất hết giấy tờ cũ, chỉ còn duy nhất một Chiến Thương Bội Tinh.

>>> Hình trước 1975

>>> Chiến thương bội tinh

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

May-17-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-07-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (>>> Hồi báo)