TPB thiếu úy TRẦN TẤN MINH

Dịa chỉ: ấp Ông Cai, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang.

ĐT: 01225030857

Sinh 04-08-1952. Số quân: 72/138988. Cấp bậc: thiếu úy. KBC 7512.

Bị thương cụt hai chân và mù mắt phải. 

>>> Tường trình ủy khúc

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Mar-17-2012, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-25-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Hồi báo)

Jul-16-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)