THƯƠNG PHẾ BINH TRẦN THANH DŨNG

Địa chỉ: đội 5, HTX Thủy An, xă Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 10-11-1947. Số quân 67/202.050, binh nh́, chủ lực quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương điếc hai tai, vết thương ở đầu v́ mảnh ḿn.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh