TPB TRẦN VĂN BIÊN

Địa chỉ: 28 đường Lê Liễu, phường Tân Quư, quận Tân Phú, Saigon.

Sanh ngày 30-02-1949, số quân 69/120.039, hạ sĩ, đại đội 3, tiểu đoàn 33, liên đoàn 5, BĐQ, KBC 3446.

 

Thương tích và gia cảnh:

Ngày 13-03-1970 ông bị thương cụt chân trái ở cầu An Hạ, Đức Ḥa.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

25-01-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

06-02-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)