TPB TRỊNH CHO

Địa chỉ: đội 11, thôn An Đạo, xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, Quãng Ngãi.

Sinh 09-09-1934.

Số quân: 34/118.095, trung sĩ, địa phương quân.

Bị thương 21-11-1972 cụt hai chân.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-11-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)