THƯƠNG PHẾ BINH TRỊNH CHÓT

Địa chỉ: cụm 3, Lệ Khê, Hương Sơ, Thừa Thiên, Huế.

Sinh 10-8-1948. Số quân 48/295.488, hạ sĩ, địa phương quân.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt bàn chân phải.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 190490327


Cập nhật của TLBT:

Ngày 23-8-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh