TPB TRỊNH VĂN THANH

Địa chỉ: 1/25 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Saigon.

Sanh ngày 23-01-1957, số quân 77/101.296, binh nhất, đại đội 9 trinh sát, trung đoàn 9, sư đoàn 5 BB, KBC 4096.

Ngày 19-11-1974 ông bị thương cụt hai chân tại An Điền, Bến Cát, Bình Dương.

>>> Chứng chỉ tại ngũ

>>> Phiếu lương

>>> Đơn xin giúp đỡ


Cập nhật của TLBT:

Jan-25-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Jul-25-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Hồi báo)