TPB chuẩn úy TRƯƠNG ANH TUẤN

Địa chỉ: 71 Vũ Tùng, phường 2, quận Bình Thạnh, Saigon.

Ông sinh 24-9-1953. Số quân 73/160.879, chuẩn úy, tiểu đoàn 2, trung đoàn 16, sư đoàn 9 bộ binh.

Ông bị thương ngày 17-4-1975, cụt chân phải.

Gia cảnh: ông tạm trú nhà người em vợ để đi bán vé số.

>>> Báo cáo tổn thất mặt trước      mặt sau

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Apr-18-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

May-15-2013, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền) (Phần quà này do một đạo hữu ẩn danh bảo trợ.)