TPB TRƯƠNG HÙNG

Địa chỉ: 142 Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Sinh ngày 11-5-1953. Số quân 73/123.261, binh 2, đơn vị phục vụ TĐ 1/2, KBC 4349.

Ông bị thương ngày 27-2-1973 tại chiến trường Đại Lộc, cụt hai chân.

>>> Giấy chứng thương

>>> CMND 200217765 


Cập nhật của TLBT:

Dec-14-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-28-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền).