TPB TRƯƠNG THANH DŨNG

Địa chỉ: 53 Bạch Đằng, khối phố 6, phường Phước Ḥa, thị xă Tam Kỳ, Quăng Nam.

Nhập ngũ 16-03-1970. Số quân: 72/209.638, hạ sĩ, đại đội trinh sát 5, trung đoàn 5, sư đoàn 2.

Chỉ huy trưởng cuối cùng: trung đội trưởng chuẩn úy Nguyễn Văn Nam, đại đội trưởng trinh sát 5 đại úy Đoàn Văn Thiện, trung đoàn trưởng đại tá Nguyễn Hữu Lữ.

Bị thương 15-02-1972 cụt hai chân.

(Chưa kịp có giấy tờ phân loại)


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jan-25-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-11-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)