TPB VÕ CÚC

Địa chỉ: tổ 1, ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Sinh năm 1942.

Số quân: 62/207.137, cấp bậc hạ sĩ.

Thương tích: chấn thương cột sống, liệt hai chân 100%.

>>> Bảng cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Jun-25-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)