TPB VÕ HUY

Địa chỉ: đội 4, thôn Kim Thành Thượng, Hành Nhân, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

Sinh 1952.

Số quân: NQ/139.907, nghĩa quân.

Bị thương cụt chân phải.

>>> Nghị định cấp dưỡng


Cập nhật của TLBT:

Oct-12-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Aug-27-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)