THƯƠNG PHẾ BINH VƠ QUỐC VIỆT

Địa chỉ: 14 Tăng Bạt Hổ, Huế.

Sinh 18-4-1954. Số quân 74/210.477, trung sĩ, sư đoàn 21 bộ binh.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương cụt tay trái tại chiến trường Chương Thiện.

>>> Chứng chỉ giải ngũ


Cập nhật của TLBT:

Ngày 19-1-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh