TPB VÕ THÀNH TÂM

Địa chỉ: 127/2F bến Mễ Cốc, p. 15, q. 8, Saigon.

Tel: 0975409723.

Sinh 28-4-1949. Số quân: 69/143.069, trung sĩ, tiểu đoàn 51, liên đoàn 6, biệt động quân, KBC 4204.

>>> Bản cáo tri

>>> CMND


Cập nhật của TLBT:

Jul-26-2014, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gửi tiền)