THƯƠNG PHẾ BINH V THƠ

    Địa chỉ: đội 8, thn La H, x Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Qung Ngi.

    Số qun 130327

    >>> Thẻ phế binh

    >>> Bản co tri

    July-11-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT (do cc n nhn ở hải ngoại đng gp) đ gởi tặng $100 USD.

Thin-L Bửu-Ta, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thng bạch in Kinh