TPB VÕ VĂN CHƯ

Địa chỉ: đội 4, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thương, huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế.

Thương tích và gia cảnh:

Sinh 02-10-1935, số quân 66/201.339, tiểu đoàn 4/3, KBC 4962.

Ông bị thương ngày 16-5-1970, đạn dập xương, rút cơ chân trái. Nhập viện ngày 16-5-1970, xuất viện ngày 10-7-1970, được hội đồng giám định y khoa phân loại 3 vĩnh viễn.

Sau 30-4-1975, các giấy tờ tùy thân khác bị tịch thu và thiêu hủy, chỉ còn giữ lại báo cáo giám định y khoa.

>>> Báo cáo giám định y khoa

>>> CMND 190467376


Cập nhật của TLBT:

Ngày 31-12-2009, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)