TPB VÕ VĂN SANG (đã qua đời)

Địa chỉ: ô 2, 2/30 ấp Cầu Xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An.

Năm sanh: 1945

Số quân: 340937. Đơn vị: Nghĩa quân, chi khu Thủ Thừa, tiểu khu Long An. KBC 4088.

Thương tật: cụt hai chân.

>>> Giấy nghỉ phép dưỡng sức 29 ngày


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)

Mar-16-2010, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD (>>> Biên lai gởi tiền)