TPB VÕ VĂN SỰ

Địa chỉ: thôn 2, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Ngày sanh: 01-02-1958

Số quân: 57/C00242. Đơn vị: Nghĩa quân, chi khu Tiên Phước. KBC 4032.

Thương tật: cụt hai chân.

>>> Tờ bệnh lý

>>> Chứng minh nhân dân


Cập nhật của TLBT:

Sep-23-2005, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)