TPB VÕ VĂN THỨC

Địa chỉ: 327 tổ 10, ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu.

Sinh ngày 3-3-1920, số quân 40/200.309, trung sĩ, tiểu đoàn 1 công binh.

Trong lúc thi hành công vụ, bị mìn của VC nổ trọng thương toàn thân, cụt hai tay, điếc hai tai, cấp độ tàn phế 100% + 20 + ĐTN.

Vợ chết sớm, hiện đang sống với người cháu tại vùng kinh tế mới.

>>> Đơn xin cứu trợ

>>> Bản cáo tri

>>> CMND 270568926


Cập nhật của TLBT:

Dec-04-2008, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

Nov-29-2011, Quỹ Phước Thiện TLBT đã gởi tặng $100 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)