THƯƠNG PHẾ BINH VŨ Đ̀NH MẠC

Địa chỉ: 208 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Sài G̣n.

Sinh 1934. Số quân 54/302.963, trung sĩ I.

T́nh trạng thương tật và gia đ́nh:

Ông bị thương mù mắt phải. Mắt trái hiện tại gần hết thấy đường.

>>> Bản cáo tri


Cập nhật của TLBT:

Ngày 3-3-2006, Quỹ Phước Thiện TLBT đă gởi tặng $50 USD. (>>> Biên lai gởi tiền)

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh